Vi följer upp den fantastiskt fina stämman sommaren 2016 med ett ännu mer gediget kursprogram.
Programet för 2017 års stämma kommer att publiceras här när det blir klart någon gång efter årsskiftet!
Film från förra årets stämma

Välkomna i sommar!

leksandsspelmansstämma